WTO Là Gì? Những Thông Tin Cần Biết Về WTO

Rate this post

WTO là gì? Để biết thêm về các tổ chức này, chúng ta hãy xem WTO là gì và vai trò và trách nhiệm của nó là gì? Cùng nhau Cakhia TV Kiểm tra thông tin cơ bản về WTO và xem những gì bạn đã biết về tổ chức dưới đây.

WTO là gì?

WTO là tên viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổ chức này được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Mục tiêu của WTO là thiết lập và duy trì thương mại toàn cầu tự do, minh bạch và thuận lợi.

WTO là gì?
WTO là tên viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới

Tổ chức WTO kế thừa và phát triển các quy định kết hợp thực tiễn của Hiệp định chung về thương mại và thuế quan – GATT năm 1947 và chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại hàng hóa. Nó cũng là kết quả trực tiếp của Vòng đàm phán Uruguay, bao gồm các lĩnh vực như: Thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

WTO hiện có bao nhiêu thành viên?

Ta tạm tính rằng khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào ngày 11/01/2007, số thành viên của WTO là 150. Thành viên của tổ chức này có thể là các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự trị về quan hệ ngoại thương.

Xem thêm: EVFTA là gì? Việt Nam được lợi gì từ EVFTA?

Nhiệm vụ của WTO là gì?

Việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới lần này WTO cũng cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nhằm mang lại thương mại toàn cầu bền vững, tự do, công bằng và minh bạch như mục tiêu ban đầu.

4 Nhiệm vụ cơ bản của WTO

 • Nhiệm vụ đầu tiên của WTO là thúc đẩy việc thực hiện các Hiệp định và cam kết đã đạt được trong khuôn khổ xác định. Đồng thời, nếu trong tương lai có nhiều cam kết hơn thì việc thúc đẩy và thực hiện các cam kết sẽ được đảm bảo.
 • Nhiệm vụ thứ hai của tổ chức WTO này là tạo diễn đàn để các thành viên tiếp tục đàm phán và ký kết các hiệp định hoặc cam kết mới về tự do hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên WTO trong thương mại toàn cầu.
 • Giải quyết các tranh chấp thương mại nếu phát sinh giữa các thành viên tham gia WTO này.
 • Tiến hành đánh giá định kỳ các chính sách giao dịch của các thành viên tham gia.
Tham Khảo Thêm:  Tham quan Núi Đèn - địa điểm du lịch Hà Tiên đẹp "hút hồn du khách"
Nhiệm vụ của WTO là gì?
Việc thành lập tổ chức thương mại quốc tế WTO này cũng phải thực hiện các nhiệm vụ cơ bản là đem lại một nền thương mại toàn cầu ổn định, tự do, công bằng và minh bạch.

Tư cách thành viên WTO

Là một tổ chức kinh tế quốc tế, WTO có những thuộc tính khác với các tổ chức quốc tế khác về tư cách thành viên. Theo Điều xn, tư cách thành viên WTO không chỉ bao gồm các quốc gia có chủ quyền, mà còn bao gồm các vùng lãnh thổ độc lập có quan hệ với bên ngoài.

WTO có hai loại thành viên: thành viên sáng lập và thành viên gia nhập. Các thành viên sáng lập đều là thành viên của GATT 1947 và phải ký và phê chuẩn Hiệp định WTO. Các thành viên gia nhập phải đàm phán các điều khoản về tư cách thành viên với các thành viên WTO. Việc rút khỏi WTO cũng được quy định tại Điều XV của Hiệp định thành lập WTO.

Cơ cấu tổ chức của WTO

Theo thông tin được cung cấp bởi WTO này, cơ cấu được tổ chức như sau:

 • “Hội nghị Bộ trưởng: Cơ quan quyền lực cao nhất của WTO là Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ít nhất hai năm một lần. Tất cả các thành viên WTO đã tham gia hội nghị. Các thành viên này có thể là một quốc gia hoặc một liên minh hải quan. Hội nghị Bộ trưởng có thể quyết định bất kỳ vấn đề nào trong các hiệp định thương mại đa phương của WTO.
 • Đại hội đồng: Công việc hàng ngày của WTO được xử lý bởi ba cơ quan: Đại hội đồng, Cơ quan giải quyết tranh chấp và Ban rà soát chính sách thương mại. Tuy tên gọi khác nhau nhưng trên thực tế thành phần của ba cơ quan này giống nhau, bao gồm các đại diện (thường ở cấp đại sứ hoặc tương đương) của tất cả các nước thành viên. Sự khác biệt giữa chúng là chúng được nhóm lại để thực hiện các chức năng khác nhau của WTO.
 • Các Phòng Thương mại hoạt động dưới quyền của Đại hội đồng. Có ba Hội đồng Thương mại: Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ và Hội đồng về các Khía cạnh Liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ. Một hội đồng chịu trách nhiệm về một lĩnh vực cụ thể. Giống như Đại hội đồng, các hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên WTO. Ngoài ba hội đồng này còn có sáu ủy ban và cơ quan độc lập khác báo cáo trước Đại hội đồng về các vấn đề cụ thể như thương mại và phát triển, môi trường, các hiệp định thương mại khu vực và các vấn đề quản lý khác.
 • Ban thư ký: Ban thư ký gồm Tổng giám đốc WTO, 03 Phó tổng giám đốc và các Vụ, Ban công tác khoảng 500 người, họ làm việc độc lập với nhau và không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ nào. .

Các quyết định của WTO được thông qua như thế nào?

Các quyết định của WTO sẽ được thực hiện theo cơ chế đồng thuận để thông qua các quyết định lớn và nhỏ. Nghĩa là, nếu một quyết định được đưa ra và một thành viên bỏ phiếu trắng, quyết định đó sẽ không được thông qua. Ngược lại, khi không có nước thành viên nào bỏ phiếu trắng thì quyết định hoặc quy định mới ban hành sẽ được coi là “thông qua”.

Tham Khảo Thêm:  Đi tàu lên Sapa mất bao lâu? Du khách đã biết chưa

Vì vậy, bất kỳ quy định, nguyên tắc hay luật lệ nào được thông qua trong tổ chức này đều được coi là “hợp đồng” giữa các thành viên. Tức là họ sẽ chấp nhận một cách tự nguyện chứ không phải do ép buộc hay áp đặt. WTO không phải là một thể chế đứng trên các quốc gia thành viên.

Trong các trường hợp theo quyết định của WTO, một cơ chế bỏ phiếu đặc biệt được thông qua

Trong các trường hợp sau, quyết định của WTO được thông qua theo cơ chế bỏ phiếu đặc biệt, nhưng không áp dụng nguyên tắc đồng thuận như sau:

 • Giải thích về các điều khoản của thỏa thuận: Nó sẽ được thông qua nếu số phiếu ủng hộ là 3/4.
 • Tạm hoãn nghĩa vụ cho 1 thành viên WTO: Sẽ được thông qua nếu 3/4 số phiếu ủng hộ.
 • Sửa đổi thỏa thuận: Sẽ được thông qua nếu 2/3 số phiếu ủng hộ. Ngoại trừ việc sửa đổi điều khoản tối huệ quốc trong GATT, GATS và TRIPS.

WTO có bao nhiêu hiệp định?

WTO sẽ thu thập nhiều quy tắc và sẽ được điều chỉnh theo một hệ thống nhất định. Cụ thể, hệ thống các quy định của WTO sẽ được chia thành 3 nhóm, bao gồm:

“Nhóm các Hiệp định chung (Hiệp định đa phương);

Nhóm chương trình gắn kết đặc biệt

Nhóm các Hiệp định Đa phương.”

được 4
Các quy định trong WTO sẽ được chia thành 3 nhóm

Số 1: Nhóm các Hiệp định chung

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có tổng cộng 16 hiệp định chung, là tập hợp các nguyên tắc thương mại hiệu quả, có tính ràng buộc đối với tất cả các thành viên WTO và tập trung vào 3 lĩnh vực sau:

Tham Khảo Thêm:  Rau Cải Mèo - Đặc sản nổi tiếng ở Sapa

“Thương mại Hàng hóa (GATT và các Hiệp định bổ sung);

Thương mại Dịch vụ (Hiệp định GATS và các phụ lục);

Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS);

Số 2: Nhóm ban cam kết mở cửa thị trường của các thành viên WTO

Bảng cam kết mở cửa thị trường được hiểu là tập hợp các cam kết cắt giảm thuế quan, đồng thời là bảng hướng dẫn mở cửa đối với bất kỳ loại hình dịch vụ nào mà các thành viên WTO thực hiện.

“Mỗi thành viên WTO có kế hoạch cam kết riêng, với mức độ cam kết và lộ trình thực hiện riêng (là kết quả đàm phán với các thành viên WTO khác).

Số 3: Nhóm các hiệp định đa phương

Đây là tập hợp các hiệp định mà chỉ một số thành viên của WTO ký kết và có hiệu lực với các thành viên tham gia hiệp định đó. Hiệp định này được gọi là hiệp định thương mại đa phương để phân biệt với 16 hiệp định chung mà tất cả các thành viên của tổ chức sẽ phải tuân thủ.

Trong số các thỏa thuận này, chỉ có hai thỏa thuận vẫn còn hiệu lực và như sau:

“Hiệp định về mua bán máy bay dân dụng;

Hiệp định về Mua sắm của Chính phủ.”

Các nguyên tắc của tổ chức WTO là gì?

Các nguyên tắc của WTO sẽ xoay quanh một số nguyên tắc sau:

nguyên tắc của WTO
Các nguyên tắc của WTO có nhiều

“Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN).

Nguyên tắc Đối xử Quốc gia (NT).

Các nguyên tắc cắt giảm thuế quan và không sử dụng các biện pháp phi thuế quan.

Nguyên tắc minh bạch”

Xem thêm: Thông cáo báo chí là gì? Làm thế nào để viết?

kết cục

Trên đây là những thông tin có thể bạn đã biết để hiểu rõ về tổ chức WTO là gì?. Mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tổ chức này cũng như biết về vai trò cũng như sứ mệnh của tổ chức này. Nếu cần tư vấn gì thêm vui lòng liên hệ Cakhia TV dựa theo:

 • Địa chỉ: 329 – 331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:

Ngày xuất bản: 28.11.2019 @ 16:48

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết WTO Là Gì? Những Thông Tin Cần Biết Về WTO . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *