Trình Tự Thủ Tục đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Tại Việt Nam

Rate this post

Đăng ký bằng sáng chế là một trong những hành động quan trọng nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục đăng ký sáng chế, chúng ta cần tìm hiểu thủ tục một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Đoạn văn này Cakhia TV sẽ giúp bạn tìm hiểu về thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam, giúp bạn hoàn thành thủ tục đăng ký một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất.

Khái niệm bằng sáng chế

Khái niệm bằng sáng chế

Căn cứ quy định tại điểm 12, điều 4 trong Luật sở hữu trí tuệ 2005Chúng ta có:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

12. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề nhất định bằng cách ứng dụng các quy luật tự nhiên.”

Trình tự tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Trình tự tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Hiện nay, quy định về đơn đăng ký bảo hộ sáng chế được thực hiện theo mục 1 và 2 chương I Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN như sau. nội dung cụ thể:

Trường hợp sáng chế không thuộc sở hữu chung

Các tài liệu sau đây là những gì doanh nghiệp phải chuẩn bị để đăng ký bảo hộ sáng chế:

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế;
 • Mô tả (kèm hình vẽ nếu có);
 • Bản tóm tắt;
 • Yêu cầu bảo vệ;
 • Giấy ủy quyền nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn được hưởng quyền này của người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Đối với sáng chế thuộc sở hữu chung

Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho cùng một sáng chế thì chỉ người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung mới được cấp bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, các chủ sở hữu khác có thể yêu cầu Cục SHTT cung cấp bản sao bằng độc quyền sáng chế của họ với điều kiện phải trả phí cung cấp bản sao. Bản sao văn bằng bảo hộ này có giá trị như văn bằng bảo hộ.

Để yêu cầu cấp bản sao văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ trình yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế trùng lặp;
 • Giấy ủy quyền nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
Tham Khảo Thêm:  10 cách sửa lỗi iPhone không thể tải được ứng dụng trên App Store

*Lưu ý: Nếu yêu cầu cung cấp bản sao đã được nộp trong tờ khai đăng ký sáng chế thì công ty không cần nộp hồ sơ nêu trên.

? Xem thêm:

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Thẩm định hình thức là việc xem xét đơn đăng ký sáng chế có tuân thủ các quy định về hình thức hay không, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Theo điểm 3, điều 1 thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, hoàn thiện điểm 13.8 của thông tư số. 01/2007/TT-BKHCN, thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Sau đó, Cục SHTT sẽ thông báo một trong hai trường hợp sau:

 • Thông báo về việc chấp nhận đơn đăng ký sáng chế và yêu cầu thanh toán lệ phí bằng sáng chế;
 • Thông báo từ chối đơn đăng ký sáng chế và kèm theo lý do từ chối.

Việc thông báo đơn hợp lệ được thực hiện trong vòng 19 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc kể từ ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, tùy theo thời điểm nào đến sau.

Nội dung thông báo chấp nhận đơn hợp lệ là các thông tin về đơn hợp lệ được đăng ký trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bao gồm phần tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Thẩm định nội dung đơn là quá trình đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật khai báo trong đơn về các điều kiện bảo hộ sáng chế (bao gồm tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá từng điểm trong yêu cầu bảo hộ.

Căn cứ vào điểm 6 điều 1 thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung điểm 15.8 thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì thời hạn xem xét nội dung yêu cầu là không quá 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. ngày tuyên bố yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký bảo hộ sáng chế (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc ngày công bố (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn) ứng dụng).

Sau khi hoàn thành việc thẩm định nội dung, Cục SHTT sẽ quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối, Cục SHTT sẽ nêu rõ lý do để chủ đơn tham khảo và nộp đơn kháng cáo (nếu có).

Sau khi có quyết định cấp văn bằng đăng ký, người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng cho Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Phí và lệ phí đăng ký sáng chế

Phí và lệ phí đăng ký sáng chế

Căn cứ quy định về phí và lệ phí tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, doanh nghiệp phải nộp:

Phí và lệ phí phải nộp Mức thu
Phí đăng ký 150.000 VNĐ
lệ phí bằng cấp 120.000 VNĐ
Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (trong đó, phí thẩm định hình thức bằng 20% ​​mức phí, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức phí) 900.000 VNĐ
Phí thẩm định yêu cầu ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) 600.000 VNĐ
Phí xem xét yêu cầu thay đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (đối với từng nội dung sửa đổi của mỗi đơn) 160.000 VNĐ
Phí đăng ký chuyển ứng dụng (mỗi ứng dụng) 160.000 VNĐ
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (đối với văn bằng bảo hộ) 230.000 VNĐ
Phí tra cứu thông tin phục vụ cho việc kiểm tra, giải quyết yêu cầu bảo hộ và các nghĩa vụ khác thuộc phạm vi trách nhiệm của sáng chế đối với từng điểm yêu cầu độc lập. 600.000 VNĐ
Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp 120.000 VNĐ
Lệ phí đăng ký thông tin sở hữu công nghiệp 120.000 VNĐ
Phí sử dụng bằng độc quyền sáng chế, giải pháp dịch vụ cho từng điểm yêu cầu độc lập theo từng năm – Năm 1, 2: 300.000 VND – Năm 3 4: 500.000 VND – Năm 5: Năm 6: 800.000 VND – Năm 7 8: 1.200.000 VND – Năm 9-10: Năm 3: 1,81-NĐ1, 2,500,000 – Năm 14 -16: 3.300.000 VNĐ – Năm 17-20: 4.200.000 VNĐ
Phí thẩm định chính thức đơn đăng ký sáng chế quốc tế nộp cho Văn phòng quốc tế và Văn phòng tra cứu quốc tế 300.000 VNĐ
Tham Khảo Thêm:  Du lịch Hà Nội nên nghỉ ở đâu?

? Xem thêm:

kết cục

Như vậy, trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký sáng chế Ở Việt Nam. Quy trình đăng ký sáng chế là một quy trình phức tạp và đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc thực hiện đúng quy trình đăng ký sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao phải đăng ký bằng sáng chế?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật (có thể ở dạng sản phẩm, quy trình hoặc kết hợp cả hai) do con người tạo ra nhằm phục vụ đời sống. Để tạo ra một phát minh, tác giả phải là người có trình độ, đã đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc nghiên cứu.

Vì vậy, để đảm bảo mình được độc quyền sở hữu sáng chế, chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế sau khi sáng chế được tạo ra.

Ngoài ra, đăng ký sáng chế còn mang lại những lợi ích sau:

– Sử dụng sáng chế để ứng dụng vào đời sống đem lại lợi ích vật chất cho chủ sở hữu;

– Có thể thực hiện các hành động pháp lý hành chính hoặc hình sự để giải quyết hành vi vi phạm các sáng chế đã đăng ký của bên thứ ba;

– Chứng minh bạn là chủ sở hữu duy nhất của sáng chế và sẽ bảo vệ trước pháp luật khi có tranh chấp với bên thứ ba;

Tham Khảo Thêm:  Du lịch Đà Nẵng có gì vui

– Được độc quyền sử dụng sáng chế trong thời hạn 20 năm (Khoản 2 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ 2005), trường hợp không có nhu cầu phát triển sáng chế, chủ bằng độc quyền có thể chuyển giao sáng chế cho người khác. bên thứ ba để thu phí chuyển nhượng. 20 năm là một khoảng thời gian khá dài để một công ty nắm giữ bằng sáng chế kiếm được lợi nhuận trước khi phát minh được công bố.

Chủ đơn đăng ký sáng chế phải đáp ứng những điều kiện gì?

Ngoài các điều kiện bảo hộ sáng chế như đã mô tả, chủ đơn đăng ký sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tác giả sáng chế phải là người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
 • Cá nhân, tổ chức đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện vật chất để tạo ra sáng chế hoặc thuê tác giả để tạo ra sáng chế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc thỏa thuận đó không vi phạm quy định của pháp luật.
 • Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra một sáng chế thì tổ chức, cá nhân đó có quyền đăng ký sáng chế sau khi được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân còn lại.
 • Đối với sáng chế được tạo ra do sử dụng đối tượng được ngân sách nhà nước cấp kinh phí:
 • Nếu sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật thì quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền của nhà đầu tư phải đại diện cho nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.
 • Nếu sáng chế được tạo ra trên cơ sở góp vốn của nhà nước (tài chính, phương tiện vật chất, kỹ thuật) thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về nhà nước. Tổ chức nhà nước hoặc cơ quan sở hữu vốn đầu tư của nhà nước đại diện cho nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.
 • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển có quy định khác, được hưởng một phần quyền đăng ký sáng chế. tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước vào sự hợp tác đó thuộc về nhà nước. Các tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu và phát triển phải đại diện cho nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trình Tự Thủ Tục đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Tại Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *