Thuế Tự Vệ Là Gì? TẤT TẦN TẬT Chi Tiết Chuyên Sâu Nhất

Rate this post

Thuế tự vệ là loại thuế được nhắc đến nhiều trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với một số người, đặc biệt là những người ít tham gia hoạt động này, họ thường không biết Thuế bảo hộ là gì?? Vì vậy, để giúp người dân hiểu rõ hơn về loại thuế này, Thuế Cộng Mình sẽ tổng hợp chi tiết qua bài viết dưới đây.

Thuế bảo hộ là gì?

Thuế bảo vệ là gì?
Thuế tự vệ là loại thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu quá nhiều hàng hóa vào Việt Nam

Thuế tự vệ là loại thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu quá mức hàng hóa vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn ngừa tội phạm của ngành sản xuất trong nước.”

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng thuế bảo hộ

Hiện nay, để hiểu rõ về điều kiện và nguyên tắc áp dụng thuế bảo hộ, bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại Điều 14 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số. 107/2016/QH13. Dựa trên luật này, các điều kiện và nguyên tắc cụ thể sau đây có thể được cấp:

Điều kiện áp dụng thuế bảo hộ

Điều kiện áp dụng thuế bảo hộ
Điều kiện áp dụng thuế bảo hộ

Thuế bảo hộ được áp dụng trong các trường hợp sau:

Khối lượng, số lượng, trị giá hàng hóa nhập khẩu có xu hướng tăng đột biến về tương đối hoặc tuyệt đối so với khối lượng, số lượng, trị giá của hàng hóa cạnh tranh trực tiếp hoặc hàng hóa có liên quan được sản xuất, xuất khẩu trực tiếp vào trong nước.

Sự gia tăng đột biến của hàng hóa nhập khẩu về số lượng, khối lượng hoặc trị giá đe dọa hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh đã sản xuất trong nước hoặc cản trở hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ

Nguyên tắc áp dụng thuế bảo hộ
Nguyên tắc áp dụng thuế bảo hộ

Các nhiệm vụ được áp dụng trong phạm vi và mức độ cần thiết để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho ngành sản xuất trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tham Khảo Thêm:  "Bật mí" những kinh nghiệm đi phượt vũng tàu bằng xe máy từ A đến Z

Việc áp dụng thuế phải căn cứ vào việc kết thúc điều tra, trừ trường hợp áp dụng thuế tạm thời.

Việc áp dụng thuế phải trên cơ sở không phân biệt đối xử và không phân biệt nguồn gốc của hàng hóa.

Hay nhin nhiêu hơn

Khi nào hàng hóa bị áp thuế tự vệ?

Khi nào hàng hóa bị áp thuế tự vệ?
Khi nào hàng hóa bị áp thuế tự vệ là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016; hàng hóa phải chịu nghĩa vụ bảo vệ khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

 • Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến; hoặc liên quan đến khối lượng, số lượng; hoặc giá trị của hàng hóa tương tự; hoặc hàng hóa sản xuất trong nước cạnh tranh trực tiếp.
 • Việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự; hoặc hàng nội địa cạnh tranh trực tiếp; hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế tự vệ?

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế tự vệ?
Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế tự vệ?

Khi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải hàng hóa nào cũng phải nộp thuế tự vệ. Theo đó, đối tượng chịu thuế được quy định cụ thể tại Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số. 107/2016/QH13. Theo quy định của pháp luật, đối tượng chịu thuế có thể liệt kê như sau:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng hoặc biên giới Việt Nam.
 • Hàng hóa từ thị trường trong nước xuất khẩu vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Ngoài ra, luật này xác định chi tiết những người không phải chịu thuế như được xác định. Cụ thể, đó là:

 • Hàng hóa quá cảnh, biên giới, trung chuyển;
 • Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại;
 • Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
 • Một phần dầu khí được dùng để nộp thuế tài nguyên cho nhà nước khi xuất khẩu.
Tham Khảo Thêm:  Ăn uống an toàn để phòng chống Virus Corona lây lan

Thời gian áp dụng thuế bảo hộ là bao lâu?

Thời gian áp dụng thuế bảo hộ là bao lâu?
Bộ Công Thương chính thức gia hạn thuế tự vệ đối với phôi thép và thép xây dựng

Đối với thuế bảo hộ, thời gian áp dụng không quá 4 năm, kể cả thời gian áp dụng thuế tạm thời. Thời hạn áp dụng mức thuế này có thể được kéo dài, nhưng không quá 6 năm tiếp theo và phải đáp ứng điều kiện là vẫn có thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Đồng thời, phải có bằng chứng cho thấy ngành đang thích ứng để cải thiện cạnh tranh.

Việc áp dụng thuế phải căn cứ cụ thể vào Điều 15 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Dựa trên Quy tắc này, một số thông tin có thể được cung cấp khi áp dụng như sau:

 • Việc áp dụng thuế bảo hộ phải phù hợp với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và theo quy định của pháp luật.
 • Căn cứ thuế suất, số lượng, trị giá hàng hóa chịu thuế, người khai hải quan phải kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Việc áp dụng thuế sẽ do Bộ Công Thương quyết định.
 • Việc kê khai, thu, nộp và hoàn thuế sẽ do Bộ Tài chính quy định.
 • Trường hợp lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xâm phạm hoặc bị xâm phạm thì căn cứ vào các điều ước quốc tế, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội quyết định thực hiện các biện pháp bảo hộ thuế phù hợp khác.

Chi tiết cách tính thuế tự vệ

Chi tiết cách tính thuế tự vệ
Chi tiết cách tính thuế tự vệ mới nhất

Thuế tự vệ được hiểu là thuế nhập khẩu bổ sung khi bạn nhập khẩu hàng hóa. Thông thường, việc tính thuế sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Vì thế:

Trường hợp mức thuế tự vệ được tính theo tỷ lệ phần trăm thì số thuế phải nộp sẽ được tính như sau:

Thuế tự vệ phải nộp = Trị giá tính thuế nhập khẩu x Tỷ lệ thuế tự vệ

Trong trường hợp tính thuế theo phương pháp tuyệt đối hoặc hạn ngạch thuế quan, bạn phải căn cứ vào các quy định cụ thể do Bộ Công Thương ban hành để tính số thuế phải nộp theo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Đặc Sản An Giang – Bò Cạp Bảy Núi

Người nộp thuế tự vệ là ai?

Ai là người nộp thuế tự vệ?

Để biết người nộp thuế tự vệ là ai, bạn có thể đọc chi tiết Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Theo quy định của pháp luật, đối tượng nộp thuế bao gồm:

 • Chủ có hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Ủy thác tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 • Người xuất cảnh, nhập cảnh và có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi, nhận qua cửa khẩu, cửa khẩu Việt Nam.
 • Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế bao gồm:
 • Đại lý hải quan trong trường hợp người nộp thuế được ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế;
 • Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế;
 • Người được chủ hàng ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau khi người đi, người đến;
 • Chi nhánh doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay doanh nghiệp;
 • Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Người mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng vào sản xuất, tiêu dùng mà bán tại thị trường trong nước, thương nhân nước ngoài được kinh doanh hàng hóa nhập khẩu tại chợ biên giới theo quy định của pháp luật .
 • Đối tượng có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng được miễn thuế nhưng sau đó thay đổi và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Và các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Hay nhin nhiêu hơn

kết cục

Blog cộng thuế Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Thuế Cộng Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng, truy cập website để cập nhật những thông tin chi tiết và chuyên sâu nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thuế Tự Vệ Là Gì? TẤT TẦN TẬT Chi Tiết Chuyên Sâu Nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *