Thủ Tục Bổ Sung Tên Công Ty Mới Năm 2023

Rate this post

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc lựa chọn tên công ty là một bước quan trọng trong quá trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Khi quyết định đặt tên công ty, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về tên pháp lý, cách đặt tên và hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về thủ tục, quy trình và các giấy tờ phải chuẩn bị để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để hỗ trợ trong vấn đề này, Cakhia TV sẽ dẫn thủ tục thêm tên công ty mới 2023 trong bài viết dưới đây.

Tên của công ty là gì?

Tên của công ty là gì?

Tên doanh nghiệp là tên đại diện cho công ty, được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cấu trúc tên công ty bao gồm: (i) tên tiếng Việt của doanh nghiệp, (ii) tên bằng tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh), và (iii) tên viết tắt của doanh nghiệp.

Khi thành lập công ty, việc sử dụng tên tiếng Việt là bắt buộc, trong khi tên nước ngoài và tên viết tắt là tùy chọn (có hoặc không có).

Tên công ty là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp, chính vì vậy, trước khi thành lập công ty, nhiều doanh nghiệp chú trọng lựa chọn một cái tên sao cho phù hợp với pháp luật và phong thủy truyền thống phương Đông.

Cách cập nhật và hoàn thiện thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Cách cập nhật và hoàn thiện thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Theo điểm 38 Mục I Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021 thì cách thức cập nhật, hoàn thiện thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo các cách sau:

 • Gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Gửi thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Tham Khảo Thêm:  Chia sẻ những kinh nghiệm chọn khách sạn ở đà lạt

? Xem thêm:

Thủ tục thêm tên công ty mới năm 2023

Thủ tục thêm tên công ty mới

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Khi thực hiện đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung vào hồ sơ thông tin còn thiếu về số điện thoại của công ty. Nếu doanh nghiệp không cung cấp thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị coi là không hợp lệ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, hoàn thiện các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại điểm 1 Điều này bài báo. Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: doanh nghiệp gửi Thông báo yêu cầu cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, hoàn thiện thông tin vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp quy định tại Điều 56 đến 60 của Nghị định số. 01/2021/NĐ-CP: doanh nghiệp gửi Thông báo yêu cầu cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ công ty, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp hóa đơn cho người nộp hồ sơ để xác nhận việc chấp nhận. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp không đúng quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp về nội dung phải thay đổi và hoàn thiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. của ứng dụng. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cũng sẽ thông báo bằng văn bản và sẽ nêu rõ lý do thành lập doanh nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Về Cà Mau nhớ tìm thưởng thức món cá thòi lòi

Trường hợp đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng

 • Người đăng ký phải kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác nhận vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (
 • Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận đăng ký doanh nghiệp điện tử.
 • Nếu hồ sơ phù hợp để đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp đăng ký trực tuyến bằng tài khoản đăng ký doanh nghiệp

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin, tải hồ sơ điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình nêu trên. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (

Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng Tài khoản đăng ký doanh nghiệp thì giấy ủy quyền phải thể hiện rõ thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác minh việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ được cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử để doanh nghiệp chỉnh sửa, hoàn thiện thông tin trên hồ sơ.

Phí cập nhật, bổ sung thông tin vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Phụ phí sang tên công ty là bao nhiêu?

Căn cứ tiểu mục 38 Mục I Phần A Phụ lục II kèm theo Quyết định số .

Phí và lệ phí cập nhật, hoàn thiện thông tin trong hồ sơ đăng ký công ty như sau:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Các trường hợp được miễn lệ phí bao gồm: không thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 56 đến Điều 60 Nghị định 01 2021/NĐ -CP; cập nhật, hoàn thiện thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website và địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính.

Tham Khảo Thêm:  "Điểm mặt" Top những khu Homestay đẹp ở Bến Tre đang nổi rần rần

Hay nhin nhiêu hơn

kết cục

Vì thế, Cakhia TV đã cung cấp tất cả các thông tin liên quan về vấn đề này “Thủ tục thêm tên công ty mới năm 2023”. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp luật về dịch vụ kế toán thuế và dịch vụ cho thuê văn phòng ảo. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mặt hàng và các dịch vụ liên quan.

Các câu hỏi thường gặp

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm những gì?

Để Sở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đề nghị phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Quyết định, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên công ty;
 • 01 bản sao giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục đổi tên công ty.

Quy trình đổi tên công ty năm 2023:

 1. Chọn tên công ty mới;
 2. Tìm kiếm tên công ty mới để đánh giá khả năng đăng ký;
 3. Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định;
 4. Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp để thẩm định;
 5. Khắc dấu công ty theo tên công ty mới sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thủ Tục Bổ Sung Tên Công Ty Mới Năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *