Thay đổi Tên Công Ty Có Thay đổi Mã Số Thuế Hay Không? Chuẩn Pháp Lý 2023

Rate this post

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi tên công ty là điều tất yếu. Tuy nhiên, khi thực hiện thay đổi này, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn không biết có nên đổi mã số thuế hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quy mô lớn hoặc tham gia vào các giao dịch thương mại quốc tế. Vì thế Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế không?? Để nó Cakhia TV Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mã số thuế công ty là gì?

Mã số thuế công ty là gì?

Căn cứ Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020 Quy định về mã số thuế doanh nghiệp như sau:

Điều 29. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là một dãy số do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tạo ra, cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã duy nhất không thể sử dụng lại cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và các quyền, nghĩa vụ khác.”

Nghĩa vụ thuế và các thủ tục hành chính khác phải được thực hiện thông qua mã số thuế doanh nghiệp.

Thông tư 105/2020/TT-BTC xác định cấu trúc mã số thuế gồm 2 cấu trúc mã số thuế.

Theo quy định tại Điều 8, điểm 1 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất, gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này cũng sẽ được dùng làm mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có bao nhiêu mã số thuế?

Mỗi doanh nghiệp có bao nhiêu mã số thuế?

Theo quy định, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế đến khi kết thúc hoạt động.

Do đó, mã số thuế của doanh nghiệp sẽ gắn liền với doanh nghiệp đó và chỉ khi doanh nghiệp ngừng hoạt động thì mã số thuế này mới bị hủy bỏ.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 9 cách làm tăng lượt theo dõi trên Facebook nhanh chóng, hiệu quả nhất 2021

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động trong trường hợp giải thể, phá sản, chia, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp.

? Xem thêm:

Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế không?

Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019, việc cấp mã số thuế dự kiến ​​như sau:

3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

Một) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động kể từ thời điểm đăng ký thuế cho đến khi mã số thuế hết hiệu lực. Người nộp thuế, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được cấp mã số thuế phụ thuộc Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc đăng ký thuế trong cơ chế “một cửa liên thông ” cùng với đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp, mã số ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế;

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng suốt đời. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế thay cho người nộp thuế;

d) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại cho người nộp thuế khác;

đ) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi, bán, cho, tặng, thừa kế được giữ nguyên;

đ) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh tế, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân đại diện cho hộ gia đình, kinh tế gia đình, cá nhân kinh doanh.

Sau khi thành lập, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số doanh nghiệp riêng và mã số thuế này sẽ gắn liền với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động mà không thay đổi theo nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên thì mã số thuế vẫn được giữ nguyên.

Tham Khảo Thêm:  Sao Kê Ngân Hàng Là Gì? Quy Trình Và Phương Thức Sao Kê Nhanh Nhất 2023

Thay đổi tên công ty có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Thay đổi tên công ty có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 thì việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định như sau:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải lập Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế kèm theo việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế thì người nộp thuế phải làm thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký. thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin này.

3. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập biết. thông tin thay đổi phát sinh; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy ủy quyền của cá nhân.”

Theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 về đăng ký thuế, sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. của thông tin.

? Xem thêm:

kết cục

Sau đây là nội dung bài viết về vấn đề “Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế?”. Rất mong bài viết hữu ích cho bạn đọc, nếu có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới, Cakhia TV sẽ trả lời một cách nhanh chóng.

Tham Khảo Thêm:  Bí quyết khi đi du lịch Nha Trang tự túc theo tháng

Các câu hỏi thường gặp

Nếu thay đổi tên người đứng đầu doanh nghiệp có cần đăng ký mã số thuế mới không?

Theo điểm h khoản 3 điều 5 thông tư 105/2020/TT-BTC với nội dung như sau:
“Điều 5. Cấu trúc của bộ luật THUẾ

3. Phân loại cấu trúc mã số thuế

h) Người nộp thuế là hộ gia đình, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác quy định tại điểm i, k, l, n điểm 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 số cho đại diện gia đình, đại diện kinh tế gia đình. và các cá nhân. cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân.
…”
Do đó, mã số thuế của hộ kinh doanh thực chất là mã số thuế của người đại diện cho hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, thông tin đăng ký thuế sẽ bị thay đổi.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hình thức nào?

Căn cứ Điều 41 Luật Quản lý thuế 2019 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế như sau:
“Điều 41. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế
..
2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế thông qua các hình thức sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế;
b) Tiếp nhận văn bản gửi qua đường bưu điện;
c) Nhận hồ sơ điện tử qua Cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp.”
Như vậy, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký hải quan qua hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc hồ sơ điện tử thông qua Cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ Hệ thống thông tin quốc gia.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thay đổi Tên Công Ty Có Thay đổi Mã Số Thuế Hay Không? Chuẩn Pháp Lý 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *