Phân Biệt Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Rate this post

Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung luôn tồn tại hình thức kinh doanh vừa và nhỏ – siêu nhỏ. Họ thường được gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này tuy có quy mô không lớn nhưng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn tìm hiểu về loại hình kinh doanh này, hãy bắt đầu Cakhia TV Đọc dưới đây để tìm hiểu thêm.

Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ – siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa – doanh nghiệp siêu nhỏ được gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này thường có những đặc điểm sau:

 • Quy mô nhỏ về vốn
 • Nhỏ về thu nhập
 • Lực lượng lao động không nhiều

Đây là những đặc điểm chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn có thể dựa vào đây để đánh giá các tiêu chí và xác định doanh nghiệp được gọi là siêu nhỏ hay vừa và nhỏ.

đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp vừa và nhỏ – doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô nhỏ về vốn, lao động, v.v.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để các bạn hiểu rõ hơn thế nào được gọi là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sau đây chúng tôi sẽ liệt kê các tiêu chí kèm theo cách xác định lĩnh vực hoạt động, số tham gia chính sách BHXH, vốn và ngành nghề kinh doanh. Thu nhập. Xem ngay với Cakhia TV ở đây dưới đây:

Để xác định thế nào là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, bạn có thể tham khảo như sau:

kinh doanh siêu nhỏ

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

“thứ nhất. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng. hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng thu nhập bình quân năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. . đồng.”

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ được quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 6 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 39/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhỏ

Theo quy định tại điểm 2 điều 6 nghị định số Nghị định 39/2018/NĐ-CP dành cho doanh nghiệp nhỏ:

Tham Khảo Thêm:  Du lịch Hội An về đêm

“2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu hàng năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại điểm 1 điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng thu nhập bình quân năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng. nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại điểm 1 điều này.”

doanh nghiệp vừa

Khoản 3 Điều 6 Nghị định số Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định tiêu chí doanh nghiệp vừa như sau:

“3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá trên 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 người. tỷ đồng. nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Theo quy định này chúng ta có thể phân định rõ doanh nghiệp nào được coi là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ. Sau đó, chúng tôi sẽ xác định các tiêu chí khác của các doanh nghiệp này bên dưới.

Tham Khảo Thêm:  Kinh nghiệm khi đi du lịch Phú Quốc theo tháng

Xem thêm: Doanh nghiệp nhà nước là gì? Các loại được biết đến ngày nay

Cách xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

 • Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì lĩnh vực nào có doanh thu cao nhất sẽ được chọn là lĩnh vực trọng điểm của doanh nghiệp đó.
 • Trường hợp không có lĩnh vực kinh doanh nào có số thu chưa nộp nhiều nhất thì doanh nghiệp đó được phân định lĩnh vực hoạt động theo số lượng lao động lớn nhất của lĩnh vực nhất định mà doanh nghiệp hoạt động.
quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật

Cách xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân trong năm?

Để xác định số lao động tham gia BHXH bình quân hàng năm, bạn có thể sử dụng các tiêu chí sau:

 • Đây là tổng số lao động tham gia BHXH do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và đóng BHXH cũng như tiền lương đã đóng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật. luật an sinh xã hội quy định.
 • Để tính số lao động tham gia BHXH bình quân trong năm, bạn sẽ tính thông qua tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm của cơ sở đó. Kết quả này cũng sẽ được xác định trên cơ sở phiếu nộp BHXH của năm trước mà công ty nộp và thống kê cho cơ quan BHXH theo quy định của pháp luật.
 • Đối với doanh nghiệp, công ty hoạt động dưới 1 năm thì số lao động tham gia BHXH sẽ được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng đã hoạt động chia cho số tháng hoạt động. bình quân số người tham gia BHXH là bao nhiêu?
Tham Khảo Thêm:  Bottleneck Là Gì? Tác động Của Bottleneck đối Với Doanh Nghiệp

-> Nhìn thủ tục chốt sổ BHXH 2019

Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn cũng có thể xác định theo hướng dẫn của Cakhia TV dưới đây:

 • Tổng nguồn vốn sẽ được xác định trong bảng cân đối kế toán và sẽ được thể hiện trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó trong những năm trước đã được lập và báo cáo với cơ quan thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 01 năm thì tổng số vốn của doanh nghiệp được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề với thời điểm doanh nghiệp đăng ký nhận nội dung hỗ trợ. .

–> Những loại thuế phải nộp sau khi thành lập?

Vua doanh nghiệp và Nho 5
Tổng nguồn vốn sẽ được xác định trên bảng cân đối kế toán và sẽ được thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó trong các năm trước.

Cách xác định tổng thu nhập của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để xác định tổng thu nhập của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn có thể chú ý đến các nguyên tắc sau:

 • Tổng doanh thu trong năm sẽ là tổng doanh thu mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Kết quả được xác định trên báo cáo tài chính của năm liền trước năm công ty phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Cơ quan quản lý thuế Nhà nước.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm chưa phát sinh thu nhập thì căn cứ vào tổng thu nhập từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định trên.

kết cục

Đây là những điều bạn cần biết về doanh nghiệp vừa và nhỏ – siêu nhỏ. Hi vọng thông tin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin, bạn có thể liên lạc Cakhia TV dựa theo:

 • Địa chỉ: 329 – 331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:

Ngày xuất bản: 21.11.2019 @ 20:50

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phân Biệt Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *