Người đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Tư Nhân

Rate this post

Doanh nghiệp tư nhân là hình thức kinh doanh được nhiều người lựa chọn bởi tính linh hoạt và dễ thành lập. Tuy nhiên, để hoạt động hợp pháp, doanh nghiệp tư nhân phải có người đại diện theo pháp luật. Trong bài viết này, Cùng Cakhia TV tìm hiểu về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhânvai trò và trách nhiệm của họ.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Theo quy định tại Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và chỉ một cá nhân được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ doanh nghiệp gia đình, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân cũng không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Nói tóm lại, một doanh nghiệp tư nhân chỉ thuộc sở hữu của một cá nhân.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm 1 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người khởi kiện trong việc giải quyết vụ án dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan và nghĩa vụ phía trước. trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 về quản lý doanh nghiệp tư nhân:

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân được trực tiếp thuê hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý và điều hành doanh nghiệp; trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách là người khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ án dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Theo quy định nêu trên thì chủ doanh nghiệp tư nhân được coi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, kể cả trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tham Khảo Thêm:  ​Du lịch Trà Vinh – Ao Bà Om

? Xem thêm:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác làm đại diện không?

Theo quy định tại điểm 3 điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn một người đại diện theo pháp luật ở Việt Nam thì người này khi rời khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Vì vậy, chỉ khi chủ doanh nghiệp tư nhân rời khỏi Việt Nam thì mới được ủy quyền cho người khác làm đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn đầu tư không?

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn đầu tư không?

Theo quy định nêu tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân:

  • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ ghi chính xác tổng vốn đầu tư, trong đó thể hiện rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với phần vốn bằng tài sản khác còn phải thể hiện rõ loại tài sản, số lượng, giá trị còn lại của từng loại tài sản;
  • Toàn bộ vốn, tài sản kể cả vốn vay, tài sản thuê sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán. Trường hợp vốn đầu tư giảm xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Như vậy, theo quy định trên thì chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, trong trường hợp vốn đầu tư giảm xuống dưới mức vốn đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tham Khảo Thêm:  Đảo Long Sơn – “thiên đường” ẩm thực phố bè độc đáo của Vũng Tàu

Mẫu đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo mục I của Danh mục công bố kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân được quy định cụ thể như sau:

người phụ trách

Tải văn bản: TẠI ĐÂY

kết cục

Nói ngắn gọn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân có vị trí quan trọng trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác làm đại diện theo pháp luật nhưng trường hợp xuất cảnh thì chủ doanh nghiệp mới có thể ủy quyền cho người khác. Với tư cách là người đại diện cho doanh nghiệp, người đại diện phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của doanh nghiệp. Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra đúng pháp luật, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội.

Các câu hỏi thường gặp

Ai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là cá nhân được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác làm đại diện không?

Tham Khảo Thêm:  Nên đi vũng tàu bằng phương tiện gì

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác làm đại diện nhưng chỉ trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân có những quyền gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân có quyền đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp trong các vụ việc dân sự trước Tòa án, cơ quan tài phán hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng phải đáp ứng các yêu cầu, quy định của pháp luật đối với người đại diện.

Có được thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân không?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân có thể được thay đổi khi chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký người đại diện mới tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Người đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Tư Nhân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *