LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG I, II, III

822

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

HỖ TRỢ TƯ VẤN : 0949.07.07.26 – 0985.86.86.37

(Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. NỘI DUNG

I. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( HẠNG I )

1.Đối tượng bồi dưỡng

  • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), có một trong các điều kiện sau: 

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.
2. Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năngPhần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
CĐ 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam
CĐ 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN
CĐ 3: Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường
CĐ 4: Một số lý năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
CĐ 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sư mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH
CĐ 6: Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và tiến sỹ
CĐ 7: Phương thức đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ
CĐ 8: Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức
CĐ 9: Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
CĐ 10: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế.

3. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 II. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH ( HẠNG II )

1.Đối tượng bồi dưỡng

  • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
2. Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chungPhần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
CĐ 1:  Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
CĐ 2: Lý luận về hành nhà nước
CĐ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
CĐ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế
CĐ 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
CĐ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực
CĐ 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH
CĐ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
CĐ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
CĐ 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

3. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 III. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ( HẠNG III )

1.Đối tượng bồi dưỡng

  • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

2. Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chungPhần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
CĐ 1:  Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
CĐ 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
CĐ 3: Quản lý nhà nước về GDĐH
CĐ 4: Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học
CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH
CĐ 6: Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học
CĐ 7: Hình thức và phương pháp dạy học đại học
CĐ 8: Kiểm định chất lượng GDĐH
CĐ 9: Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ
CĐ 10: Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên
CĐ 11: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH
 

3. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) đã ban hành, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước khi tổ chức lớp học.
2. Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

C. HỌC PHÍ ĐÀO TẠO
Học phí: 2.500.000đ/học viên/chương trình  
D. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC
–         Phiếu đăng ký học
–         Bằng tốt nghiệp đại học ( photo công chứng)
–         01 bản sao CMND ( photo công chứng)
–         02 ảnh 3×4


* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Hà Nội
+  Số 31, Ngõ 21, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm , HN
+  Trong Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 5  – Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
+  Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
+   Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Miền Nam
+ 12 Trần Thiện Chánh P.12 –  Q.10 – HCM
+ Số 48B Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Miền Trung
+  Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Bình Luận