Làm Việc Tại Nhiều Công Ty Thì đóng Bảo Hiểm Như Thế Nào?

Rate this post

Một người có thể cùng lúc làm việc ở nhiều công ty khác nhau mà không bị bó buộc. Miễn là nhân viên có thể tổ chức thực hiện đúng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc cho nhiều công ty, bạn sẽ thanh toán bảo hiểm như thế nào? Vậy hãy cùng Cakhia TV.vn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong bài viết sau nhé!

Quyền và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động với bảo hiểm xã hội

Trước khi tìm hiểu về việc đóng bảo hiểm xã hội khi làm cùng lúc nhiều công ty, bạn nên tìm hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót quy định.

–> Xem: Tổng quan chi tiết về chế độ an sinh xã hội ở Việt Nam

Quyền và trách nhiệm của người lao động đối với bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động đối với bảo hiểm xã hội như sau:

“Điều 18. Quyền của người lao động

1. Tham gia và hưởng các chế độ bảo đảm xã hội theo quy định của luật này.

2. Cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

3. Được hưởng lương hưu và BHXH đầy đủ, kịp thời

4. Mua bảo hiểm y tế

5. Chủ động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu đóng bảo hiểm. xã hội thời kỳ. phí bảo hiểm; được trả phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng, người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội; hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đã đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH.

8. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của người lao động đối với bảo hiểm xã hội
Người lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH 2014

Điều 19. Trách nhiệm của người lao động

 • Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này.
 • Thực hiện theo các quy định để tạo hồ sơ an sinh xã hội.
 • Giữ sổ an sinh xã hội.”

Như vậy, người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội và nếu Công ty không đóng bảo hiểm xã hội Theo quy định, bạn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Quyền đơn Phương Chấm Dứt Hợp đồng Lao động Theo Luật Lao động Mới Nhất

-> Nhìn Tiền thưởng có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định rõ tại Điều 20 và 21 Luật BHXH như sau:

Điều 20. Quyền của người sử dụng lao động

 • Từ chối đáp ứng các yêu cầu trái với quy định của pháp luật về an sinh xã hội.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.”
Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng cần được tôn trọng và phải tôn trọng. Điều 21 của Bộ luật này quy định rõ như sau:

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

 • Lập hồ sơ cho người lao động được cấp sổ BHXH, đóng và hưởng BHXH.
 • Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại điểm 1 Điều 85 của luật này để đồng thời đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
 • Đưa người lao động quy định tại điểm a, điểm 1, điểm 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đến Hội đồng giám định y khoa để khám, giám định mức suy giảm khả năng lao động.
 • Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về việc đóng, hưởng BHXH theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan BHXH.
 • Định kỳ 6 tháng, công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người lao động hoặc công đoàn yêu cầu.
 • Hằng năm, thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này phải được niêm yết công khai.

Trách nhiệm và quyền của người sử dụng lao động phải được thực hiện đầy đủ, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, nhiều công ty đã lách luật để không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì vậy, cần phải giám sát và thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm này đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Tham Khảo Thêm:  Về Cà Mau nhớ ghé thăm Chùa Từ Quang Cà Mau

-> Tài liệu tham khảo An sinh xã hội và giá dịch vụ lao động từ Cakhia TV.vn đây Vui lòng!

Vậy, nếu cùng lúc làm việc cho 2 công ty thì người lao động phải đóng BHXH như thế nào?

Vì pháp luật quy định rằng nhân viên không thể bị buộc phải không làm việc tại các quốc gia khác, nhân viên có thể làm việc toàn thời gian cho nhiều công ty khác nhau miễn là họ có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc nếu cả hai cùng làm việc cho hai công ty thì việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện như thế nào. Cakhia TV.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn dưới đây.

Vậy nếu cùng lúc làm việc cho 2 công ty thì người lao động phải đóng BHXH như thế nào?
Có từ 2 hợp đồng lao động trở lên thì được đóng bảo hiểm theo quy định tại mục 1.1 điểm 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội khi có từ 2 hợp đồng lao động trở lên

Theo điểm 1, điểm a, điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động như sau:

“a) Khi người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà cả người lao động và người sử dụng lao động đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. bảo hiểm . và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm đóng cùng kỳ lương với người lao động khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.”

Ngoài ra, khoản 1.1 khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng hướng dẫn chi tiết về vấn đề này đối với trường hợp người lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên như sau:

Tham Khảo Thêm:  Bí Quyết Khi Đi Du Lịch Vũng Tàu Theo Tháng

“1.1. Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng làm việc giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng làm việc có mức lương cao nhất và đóng bảo hiểm tai nạn, ốm đau tại nơi làm việc. theo bất kỳ hợp đồng lao động nào.

Tức là đối với NLĐ làm việc từ 2 nước trở lên thì việc đóng BHXH vẫn bình thường nhưng chỉ đóng 1 mã số BHXH. Trường hợp người lao động được cả hai công ty đóng BHXH thì thực hiện hoàn trả BHXH theo hướng dẫn tại mục 2.1 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH đối với trường hợp đóng BHXH, BHTN trùng nhau.

Hay nhin nhiêu hơn: 10 điều công ty không được phép làm với nhân viên

kết cục

Tóm lại, bạn có thể hình dung như thế này, nếu bạn làm việc cho hai công ty, bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng một mã và trả tiền tương ứng. bất kỳ loại hợp đồng lao động chắc chắn. Nếu còn thắc mắc và muốn được giải đáp cụ thể, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: LP-09OT19 Landmark Plus, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:

Ngày xuất bản: 24.12.2019 @ 18:16

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Làm Việc Tại Nhiều Công Ty Thì đóng Bảo Hiểm Như Thế Nào? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *