Hợp đồng Lao động & Thỏa ước Lao động Tập Thể Khác Gì?

Rate this post

Hợp đồng lao động và thỏa thuận lao động là một trong những vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy đâu là sự khác biệt giữa hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể? trong bài này Cakhia TV Bạn cùng tìm hiểu và tham khảo những thông tin dưới đây để biết rõ hơn nhé.

Sự khác biệt giữa hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể

Để hiểu rõ hơn về hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể khác nhau như thế nào, trong phần đầu tiên này Cakhia TV sẽ cùng bạn tìm hiểu và khám phá những tiêu chí so sánh chung giữa hai loại hình này dựa trên các cơ sở sau: trong các quy định của Pháp luật hiện hành.

Làm việc cùng với những người lao động khác 1
Hợp đồng lao động và hợp đồng lao động tập thể được định nghĩa khác nhau về khái niệm

Số 1: Về khái niệm

 • Hợp đồng lao động: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ việc làm.” Được quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động 2012.
 • Thỏa ước lao động tập thể: “Thỏa ước lao động tập thể là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thỏa ước tập thể”. Được quy định tại điểm 1 điều 73 Bộ luật Lao động 2012.

Số 2: Phân loại hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể

 • Hợp đồng lao động được phân thành các loại gồm: Hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng thời vụ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012.
 • Thỏa ước lao động tập thể được phân thành các loại thỏa thuận: Hợp đồng lao động tập thể doanh nghiệp, hợp đồng lao động tập thể ngành và hợp đồng lao động tập thể khác theo quy định tại điểm 1 Điều 73 của Bộ luật lao động. chuyển động 2012.
Tham Khảo Thêm:  POSM Là Gì? Các Loại Hình Quảng Cáo POSM Phổ Biến 2022

Hay nhin nhiêu hơn: Một người có thể tạo ra bao nhiêu doanh nghiệp?

Thứ 3: Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động

 • Hợp đồng lao động do người sử dụng lao động ký với người lao động với tư cách cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người lao động nếu người lao động trong độ tuổi từ 13 đến 15.
 • Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện của tập thể lao động nhiều thành viên với người sử dụng lao động hoặc đại diện trong Hội đồng quản trị của công ty, doanh nghiệp, tổ chức của người sử dụng lao động.

Số 4: Hình thức lưu giữ

 • Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động cá nhân phải có những quy tắc xử sự riêng áp dụng cho các quan hệ phát sinh trên cơ sở quy định của hợp đồng đã ký kết.
 • Thỏa ước tập thể là loại hình chứa đựng những quy tắc xử sự chung của nhiều người. Loại thỏa thuận này điều chỉnh quan hệ lao động phát sinh và tồn tại trong doanh nghiệp hoặc ngành mà thỏa thuận này áp dụng.

Số 5: Thuộc tính

 • Hợp đồng lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Hợp đồng lao động tập thể mang tính chất tập thể và thể hiện ở chỗ chủ thể sẽ là cá nhân người lao động và chủ thể là đại diện cho tập thể những người lao động đó và người sử dụng lao động.
Làm việc cùng với những người lao động khác 2
Bản chất của hợp đồng lao động và thỏa thuận lao động sẽ khác nhau

Số 6: Về nội dung

Nội dung sẽ khác như sau:

 • Hợp đồng lao động chỉ là sự thể hiện quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân và người lao động trong quá trình ký kết hợp đồng.
 • Thỏa ước lao động sẽ là văn bản chứa đựng những thỏa thuận liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhiều người trong cùng một tập thể lao động. Kể cả những người không ký kết thỏa ước lao động tập thể này cũng sẽ phải tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của họ.
Tham Khảo Thêm:  Cấu hình chơi GTA V và link tải game đầy đủ nhất 2022

Thứ 7: Về hậu quả pháp lý

Xét về hậu quả pháp lý, sự khác biệt giữa hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể sẽ như sau:

 • Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tất cả các cơ sở về quyền và nghĩa vụ sẽ được tôn trọng theo hợp đồng lao động này.
 • Thỏa ước lao động tập thể không tạo ra mối quan hệ giữa cá nhân và người sử dụng lao động.

Số 8: Tổng quan

Về hình thức, hai loại văn bản này sẽ có những điểm khác biệt sau:

 • Hợp đồng lao động: Loại hợp đồng này được giao kết bằng văn bản và được lập thành 2 bản, mỗi bên tự giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản. Quy định được nêu tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012.
 • Thỏa ước lao động tập thể được quy định theo mẫu “Đối với hợp đồng lao động tập thể doanh nghiệp được lập thành 5 bản” quy định tại điểm 2 Điều 83 của Bộ luật lao động 2012. “Đối với hợp đồng lao động tập thể ngành được lập thành 5 bản. 4 bản. ” theo quy định tại điểm 2 Điều 87 Bộ luật Lao động 2012.
Làm việc cùng với những người lao động khác 3
Hình thức chung của hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể không giống nhau và được quy định trong Bộ luật lao động 2012

Thứ 9: Hiệu lực của hợp đồng

Hiệu lực của hợp đồng sẽ được quy định như sau:

 • Hợp đồng lao động: “Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết” được quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2012.
 • Thỏa thuận lao động: “Thời điểm có hiệu lực được xác định rõ trong thỏa thuận; Trong trường hợp thỏa thuận không xác định thì thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày các bên ký”, theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động 2012.

Số 10: Thời hạn của hợp đồng

Sự khác biệt giữa hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể sẽ như sau:

 • Tùy từng loại hợp đồng mà có các điều kiện khác nhau: Ví dụ hợp đồng có thời hạn sẽ được ký tùy theo thỏa thuận giữa hai bên, sau khi hết thời hạn sẽ được ký tiếp. Hợp đồng không xác định thời hạn, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên, khi không còn nhu cầu làm việc hoặc không có nhu cầu sử dụng thì hai bên sẽ thông báo cho nhau để thay đổi, chấm dứt…
 • Hợp đồng lao động tập thể: Thời hạn của hợp đồng lao động tập thể được quy định tại Điều 85 Bộ luật lao động 2012 như sau: “Thời hạn của hợp đồng lao động tập thể từ 01 năm đến 03 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu ký kết hợp đồng lao động tập thể thì có thể ký với thời hạn dưới một năm.
Tham Khảo Thêm:  Du lịch Hạ Long qua ảnh

Hay nhin nhiêu hơn: Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài và thủ tục xin giấy phép lao động

Số 11: Thủ tục đăng ký

Về thủ tục đăng ký, 2 loại hợp đồng lao động và thỏa ước lao động sẽ khác nhau như sau:

 • Hợp đồng lao động: Loại hợp đồng lao động này không quy định, không cần làm thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Chỉ là sự thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của từng công ty, không bắt buộc 2 hợp đồng nào phải giống nhau.
 • Thỏa ước lao động: Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động 2012, thủ tục đăng ký sẽ như sau:
Làm việc cùng với những người lao động khác 4
Chỉ đăng ký hợp đồng thỏa ước tập thể, hợp đồng lao động không bắt buộc phải đăng ký

“Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi bản sao thỏa ước tập thể cho:

 1. Cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước tập thể doanh nghiệp.
 2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước tập thể ngành và thỏa ước tập thể khác.”

kết cục

Sự khác biệt giữa hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể thể hiện rõ qua các tiêu chí trên. Hy vọng qua những phân tích của Cakhia TV trên đây, bạn sẽ biết được sự khác biệt giữa hai loại giấy tờ này. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 • Địa chỉ: LP-09OT19 Landmark Plus, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:

Ngày xuất bản: 19.12.2019 @ 17:51

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng Lao động & Thỏa ước Lao động Tập Thể Khác Gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *