Giám đốc Công Ty Có được Ra Nước Ngoài Sinh Sống Không?

Rate this post

Nhiều bạn đọc hỏi giám đốc công ty có được sống ở nước ngoài không? Để trả lời câu hỏi này, Cakhia TV.vn mời bạn tìm hiểu qua nội dung sau.

Giám đốc công ty là ai?

Giám đốc công ty được quy định tại Điều 4 Điểm 18 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên và chủ tịch công ty. Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác được ủy quyền ký kết các giao dịch nhân danh công ty theo quy định tại Điều này. .”

Giám đốc công ty là ai?
Giám đốc công ty được quy định tại Điều 4 Điểm 18 Luật Doanh nghiệp 2014

Ngoài ra, giám đốc công ty có thể được thành lập theo nhiều quy định khác nhau được quy định trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Điểm đ, khoản 2, điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014: “đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
 • Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014: “Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.”
 • Điều 1, Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014: “1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.
 • Điều 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014: “thứ nhất. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê một giám đốc hoặc tổng giám đốc khác.”
 • Điều 1, Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014: “thứ nhất. Tất cả các thành viên hợp thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác hiến chương .
 • Điều 2, Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014: “2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc điều hành doanh nghiệp thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình. doanh nghiệp.”

Như vậy, có thể hiểu giám đốc là người được bổ nhiệm và thành lập thông qua quy định nêu trên trong Luật Doanh nghiệp 2014. Vì vậy, chúng ta phải hiểu. Trước khi tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề Giám đốc công ty ở nước ngoài có được không? hiểu trách nhiệm của một giám đốc công ty.

Tham Khảo Thêm:  Tam Đảo Vĩnh Phúc có gì hay
Trách nhiệm của giám đốc
Trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trách nhiệm của giám đốc (tổng giám đốc)

Theo quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của giám đốc có thể căn cứ và được hiểu như sau:

“Thứ nhất. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;
 • b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 • c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • d) Ban hành quy chế quản trị nội bộ của công ty, trừ trường hợp quy chế công ty có quy định khác;
 • đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • e) Nhân danh công ty ký kết các hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • g) Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức của công ty;
 • h) Trình Hội đồng thành viên báo cáo quyết toán tài chính hàng năm;
 • i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • k) Tuyển dụng lao động;
 • l) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty, trong hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.”

-> Nhìn Làm ở nhiều công ty thì đóng bảo hiểm thế nào?

Tham Khảo Thêm:  Khám phá những Ngôi Chùa Tuyệt Đẹp Nổi Tiếng Nhất ở Đà Lạt

Điều này có nghĩa là người trở thành giám đốc hoặc giữ chức vụ tổng giám đốc có các quyền và trách nhiệm như trên. Ngoài ra, để được bổ nhiệm giữ chức vụ này còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • “Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm điều hành doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 18 của luật này.
 • Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản trị kinh doanh của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 • Đối với công ty con của công ty do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần, ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm 1 và điểm 2 điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng. . cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và người quản lý, công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.”

Bạn có thể hiểu rõ về chức danh giám đốc hoặc giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ công ty 2014. Vậy khi bạn trở thành giám đốc công ty, bạn có thể ra nước ngoài sinh sống được không?

Giám đốc công ty ở nước ngoài có được không?
Để trở thành giám đốc công ty, bạn phải đáp ứng các yêu cầu của mục 65 của Đạo luật công ty 2014.

Giám đốc công ty ở nước ngoài có được không?

Quyền ở lại nước ngoài là quyền tự do của công dân Việt Nam và không ai có quyền ngăn cản. Giám đốc doanh nghiệp cũng là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, khi điều hành công ty, giám đốc có được ra nước ngoài sinh sống không?

Tham Khảo Thêm:  ​Bí quyết khi đi du lịch bụi Hội An bằng xe máy vào dịp Tết

Điều 3, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014

Để hiểu rõ vấn đề này, Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rõ: “3. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh Việt Nam. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Điều này có nghĩa là đối với một doanh nghiệp, phải có ít nhất một người giữ chức vụ giám đốc để tiếp tục điều hành công ty. Tóm lại, giám đốc không thể ra nước ngoài sinh sống nếu là đại diện duy nhất theo pháp luật của công ty.

-> Tìm hiểu Tiền thưởng có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Giám đốc không thể sống ở nước ngoài nếu ông là đại diện pháp luật duy nhất của công ty
Giám đốc không thể sống ở nước ngoài nếu ông là đại diện pháp luật duy nhất của công ty

kết cục

Thế mới biết giám đốc công ty không được ra nước ngoài sinh sống. Như vậy bạn có thể nắm rõ quy định này để giúp bạn thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nếu cần tư vấn thêm về Luật Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Cakhia TV.vn theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: LP-09OT19 Landmark Plus, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:

Ngày xuất bản: 25.12.2019 lúc 17:30

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giám đốc Công Ty Có được Ra Nước Ngoài Sinh Sống Không? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *