Giải Pháp Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể Hiệu Quả

Rate this post

Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, giải quyết tranh chấp lao động tập thể trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, đòi hỏi sự linh hoạt và kiến ​​thức từ cả doanh nghiệp và nhân viên. Đoạn văn này Cakhia TV sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết, kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và phát triển.

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

Theo Điều 179 của Bộ Luật Lao Động 2019 cụ thể như sau:

Tranh chấp lao động tập thể về quyền, lợi ích giữa một hoặc nhiều tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động hoặc một hoặc nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hoặc nhiều tổ chức đại diện của người lao động với người sử dụng lao động hoặc giữa một hoặc nhiều tổ chức của người sử dụng lao động, phát sinh trong các trường hợp sau đây:

  • Có sự khác nhau về ý nghĩa và cách thực hiện các quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác;
  • Có sự khác biệt trong cách hiểu và áp dụng pháp luật lao động;
  • Khi người sử dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động, thành viên ban lãnh đạo tổ chức đại diện của người lao động với lý do thành lập, tham gia hoặc hoạt động trong tổ chức đại diện của người lao động. can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ thương lượng trên tinh thần thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

  • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
  • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn do pháp luật quy định.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Coi trọng việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.

Công khai, minh bạch, khách quan, nhanh chóng, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành để giải quyết tranh chấp lao động theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, quyền tài phán mà các bên trong tranh chấp đã đồng ý.

? Xem thêm:

Tham Khảo Thêm:  Địa chỉ chợ Đồng Xuân nằm ở đâu

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào?

Giai đoạn chương của bức tranh là gì?

Quy trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo trình tự, thủ tục gồm 2 bước chính:

  1. Hòa giải tại công ty môi giới lao động và
  2. tiến hành giải quyết tại Hội đồng trọng tài lao động.

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về hòa giải tại một công ty môi giới việc làm:

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thông qua hòa giải viên lao động có nhiều điểm giống với thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể cá nhân về quyền.

Điều 196 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 196. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

1. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải tuân theo quy định tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 188 của Bộ luật này.

2. Trường hợp hòa giải thành thì biên bản hòa giải thành phải có toàn bộ nội dung các bên đã thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động tập thể của doanh nghiệp.

3. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại điểm 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không hòa giải được hoặc một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản. tranh chấp được giải quyết, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức giải quyết tranh chấp sau:

a) Đề nghị Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo quy định tại Điều 197 của Bộ luật này;

b) Tổ chức đại diện của người lao động có quyền đình công theo thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này.

Thứ hai, giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài lao động

Điều 197 Bộ quy tắc ứng xử 2019 quy định:

Điều 197. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể vì lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

1. Trên cơ sở sự nhất trí, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại điểm 2 Điều 188 của Bộ luật này mà các bên tranh chấp không hòa giải được. công việc mai mối làm điều này. không thực hiện hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp quy định tại điểm 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày xác lập, căn cứ vào quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã đăng ký và các thỏa thuận hợp pháp khác, nếu không, Hội đồng trọng tài lao động phải ra quyết định giải quyết tranh chấp và gửi nó cho các bên tranh chấp.

4. Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều này thì tổ chức đại diện của người lao động không được đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết.

Hết thời hạn quy định tại điểm 2 điều này mà Ban trọng tài lao động chưa được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại điểm 3 điều này mà Hội đồng trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động . Nếu các bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài lao động thì tổ chức đại diện người lao động là một bên tranh chấp có quyền tiến hành các thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật.

? Xem thêm:

Tham Khảo Thêm:  Du Lịch Mũi Né - Chùa Linh Long

kết cục

Nói ngắn gọn, giải quyết tranh chấp lao động tập thể đòi hỏi phải nắm rõ quy trình, thủ tục, quy chế, nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Việc áp dụng đúng pháp luật, thực hiện hòa giải tại hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động sẽ góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tranh chấp lao động. giải quyết tranh chấp lao động tập thể hiệu quả, nhanh chóng, góp phần cải thiện quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, tạo môi trường làm việc ổn định, bền vững.

Các câu hỏi thường gặp

Ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể?

Theo khoản 1 Điều 195 BLLĐ 2019, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được giao cho hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là gì?

Thời hiệu yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà các bên tranh chấp cho là vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà các bên tranh chấp cho là vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 4 cách ghi âm cuộc gọi trên điện thoại iPhone (Mới nhất 2021)

Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho là xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu người nộp đơn chứng minh được rằng không thể thực hiện yêu cầu trong thời hạn quy định do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác do pháp luật quy định thì thời gian kháng cự trước sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó sẽ không bị tính. được tính vào thời hiệu yêu cầu cá nhân giải quyết tranh chấp lao động.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động là gì?

Thời gian gần đây, các khu công nghiệp thường xảy ra tranh chấp lao động, chủ yếu liên quan đến vấn đề tiền lương, tiền thưởng và lương tối thiểu vùng chưa đúng, kịp thời theo quy định, cũng như tranh chấp làm thêm giờ giữa doanh nghiệp và người lao động.

  • Tranh chấp lao động tập thể về quyền: thường phát sinh do cố ý vi phạm hoặc do hiểu sai nội dung HĐLĐ, thỏa ước lao động, nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác trong HĐLĐ, doanh nghiệp hoặc pháp luật lao động, dẫn đến vi phạm. So với BLLĐ 2012, một điểm mới là tranh chấp lao động tập thể về quyền vẫn xảy ra khi người sử dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động, thành viên ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động vì quyền lợi, cơ sở thành lập, tư cách thành viên và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động. . ; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ thương lượng trên tinh thần thiện chí.
  • Tranh chấp lao động tập thể vì lợi ích: xảy ra trong quá trình thương lượng tập thể, khi một bên từ chối thương lượng hoặc thương lượng không đúng thời hạn do pháp luật quy định.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Pháp Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể Hiệu Quả . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *