Điều Kiện Tuyển Lao động Nước Ngoài Và Thủ Tục Xin GPLĐ

Rate this post

Nếu doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài, họ sẽ cần phải hiểu các điều khoản và thủ tục tuyển dụng lao động nước ngoài. Vì vậy, Cakhia TV.vn xin cung cấp những điểm mới trong bài viết này để giúp doanh nghiệp tránh được những thiếu sót hoặc không tuân thủ quy định và bị xử phạt.

Điều kiện sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài sẽ phải tuân thủ các quy định của Luật Đăng ký để được cấp phép tại Việt Nam. Vì vậy, trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải tôn trọng các điều kiện phù hợp để việc tuyển dụng được đảm bảo. Cụ thể, điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ phải theo quy định sau

#1 Nếu bạn là người nước ngoài vào Việt Nam

Trước khi đảm bảo các điều kiện tuyển dụng, bản thân người nước ngoài nếu muốn làm việc tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 169 Bộ luật lao động 2012 quy định về luật lao động. “Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam” Đặc biệt:

1. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:

 • a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc;
 • c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

-> Tìm hiểu hợp đồng lao động tạm thời

tuyển dụng lao động nước ngoài
Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng quy định tại Điều 169, Bộ luật Lao động 2012

#2 Nếu bạn là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. Tiếp theo, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại “Điều 170. Điều kiện tuyển dụng công dân nước ngoài” trong Bộ luật Lao động 2012 như sau:

 • Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ có thể tuyển dụng người nước ngoài làm các công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, kỹ thuật mà Nam Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển lao động nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự đồng ý bằng văn bản của họ. văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài thì cả doanh nghiệp và người có nhu cầu hoặc được mời vào làm việc tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định tại Điều 169 và 170 của Bộ Công Thương. Luật lao động 2012.

Tham Khảo Thêm:  Đặc sản Đồng Tháp Mười – Cá tra, cá ba sa

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tại Điều 169 và 170 của Bộ luật Lao động 2012, người lao động nước ngoài còn phải được cấp giấy phép lao động. Do đó, nếu bạn chưa được cấp phép và có nhu cầu làm việc hợp pháp thì cần thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước khi sử dụng lao động, doanh nghiệp có nhu cầu thuê người nước ngoài làm việc phải lập tờ trình giải trình nhu cầu sử dụng lao động.

Doanh nghiệp phải có báo cáo, giải trình gửi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho người nước ngoài vào làm việc hoặc nơi sử dụng lao động đóng trên địa bàn. Sau đó tiếp tục Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Giấy phép lao động chỉ có giá trị tối đa là 2 năm sau khi được cấp

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối với người nước ngoài, nếu muốn được cấp giấy phép lao động mới khi đến Việt Nam làm việc lần đầu, họ sẽ phải tuân thủ các quy định sau. “Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP” Về điều kiện cấp giấy phép lao động:

 • “Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc nhân viên kỹ thuật.
 • Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.”

Sau khi đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp sẽ cần hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. “Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP” như sau:

 • “Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy khám sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký giấy khám sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc đang bị nước ngoài xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần có Phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
 • Giấy tờ chứng minh bạn là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
 • Hồ sơ xin giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt
 • Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực giấy tờ”

Như vậy, bạn sẽ cần lưu ý về điều kiện cũng như thủ tục làm hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam chỉ có thời hạn không quá 2 năm. Sau đó nó sẽ được thực hiện Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nếu còn nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Kinh nghiệm ăn uống khi đi du lịch Hạ Long theo tháng

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động trường hợp bị mất hoặc hết thời hạn phải thực hiện theo “Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP” đối với hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động như sau:

 • “Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động đã được cấp
 • Các giấy tờ quy định tại điểm 3 điều này là 01 bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực. Nếu là của nước ngoài thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-> Tìm hiểu sự khác biệt giữa bản sao và bản sao

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
Sau khi giấy phép hết hạn phải làm thủ tục cấp lại theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

kết cục

Trên đây là những thông tin về quy định của pháp luật về điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài và thủ tục xin cấp giấy phép lao động mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Nếu bạn muốn tư vấn thêm về các thủ tục và quy định về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi Cakhia TV.vn theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: LP-09OT19 Landmark Plus, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: [email protected]
 • Trang mạng:
Tham Khảo Thêm:  ​Những điều cần biết khi đi du lịch Hà Nội tự túc vào cuối tuần

Ngày xuất bản: 18.12.2019 @ 17:17

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Điều Kiện Tuyển Lao động Nước Ngoài Và Thủ Tục Xin GPLĐ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *