Điều Kiện Hưởng Trợ Cấp Mất Việc Năm 2023

Rate this post

Bạn đang tìm kiếm thông tin về “Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp” và muốn biết các quy định cụ thể liên quan? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, từ đó giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn khi không may gặp phải trường hợp này. Để nó Cakhia TV Khám phá thông tin hữu ích về chủ đề này ngay tại đây!

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Bồi thường khi mất việc làm là một khoản tiền được hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi của người lao động ở hầu hết các công ty và tổ chức kinh doanh. Khi người lao động đã làm việc lâu năm, gắn bó lâu dài với công ty nhưng vì lý do nào đó không thể tiếp tục làm việc hoặc không được điều chỉnh hợp lý thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp này.

Trợ cấp mất việc làm, theo đó, được hiểu là sự hỗ trợ về mặt tài chính của người sử dụng lao động đối với người lao động đã gắn bó lâu dài với họ, nhằm bù đắp một phần thu nhập khi họ không còn việc làm.

Trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Điều này giúp họ có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi tìm được công việc mới phù hợp.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Điều 47 Bộ Luật Lao Động 2019 Các quy định cụ thể như sau:

trợ cấp thất nghiệp

 1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ mất việc làm cho người lao động đã làm việc liên tục từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm theo quy định tại điểm 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động. Mức hỗ trợ là một tháng lương cho mỗi năm công tác nhưng ít nhất phải bằng hai tháng lương.
 2. Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, không bao gồm thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mô tả và thời gian người lao động được hỗ trợ. sa thải, trợ cấp thất nghiệp.
 3. Tiền lương để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là tiền lương bình quân của 6 tháng liên tục theo hợp đồng lao động trước khi người lao động bị thất nghiệp.
 4. Chính phủ sẽ ban hành quy định chi tiết cho việc này.
Tham Khảo Thêm:  Đặc sản Mũi Né - Các món Dông

Do đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đã gắn bó với người sử dụng lao động và đã làm việc liên tục ít nhất 12 tháng trở lên. Mất việc làm có thể xảy ra do:

 • Thay đổi cơ cấu và công nghệ: Đổi mới cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại công việc; chuyển đổi sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm; cập nhật quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ, máy móc, thiết bị liên quan đến ngành, nghề sản xuất kinh doanh;
 • Lý do kinh tế: Bị khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện các cam kết quốc tế;
 • Tách, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

? Xem thêm:

Cách tính trợ cấp thất nghiệp?

Cách tính trợ cấp thất nghiệp?

Theo Điều 47 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đủ điều kiện sẽ được trợ cấp mất việc làm tương đương 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc, nhưng ít nhất phải đạt 2 tháng lương.

Công thức cụ thể như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = Số giờ làm việc được hưởng x Tiền lương tháng tính trợ cấp

Lưu ý: Trường hợp người lao động thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà thời gian làm việc để tính hưởng chưa đủ 24 tháng thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ít nhất 02 tháng tiền lương.

Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết việc xác định thời gian làm việc và tiền lương để tính tiền bồi thường khi mất việc làm như sau:

Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tại điểm 3, điều 8 của nghị định 145, thời gian làm việc để tính hưởng chế độ mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động, không kể thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). , bồi thường khi mất việc làm.

Tham Khảo Thêm:  CTO Là Gì? Các Kỹ Năng Cần Thiết để Trở Thành Một CTO Cao Cấp

Thời gian làm việc để tính trợ cấp = Tổng thời gian làm việc thực tế – Thời gian tham gia BHTN – Thời gian làm việc được hỗ trợ nghỉ việc hoặc trợ cấp mất việc làm.

Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế bao gồm:

 • Thời gian lao động trực tiếp;
 • Giai đoạn thử nghiệm;
 • Thời gian cử đi học do người sử dụng lao động tổ chức;
 • Nghỉ ốm, nghỉ thai sản;
 • Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi sức khỏe do tai nạn, ốm đau tại nơi làm việc do người sử dụng lao động trả lương;
 • Thời gian nghỉ việc thi hành công vụ và hưởng lương;
 • Việc sa thải không phải là lỗi của nhân viên;
 • Thời gian nghỉ ngơi hàng tuần;
 • Sa thải với nguyên lương;
 • Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động;
 • Tạm đình chỉ công việc.

Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động;
 • Khoảng thời gian người lao động không phải tham gia BHTN nhưng được người sử dụng lao động cùng tiền lương trả một khoản tiền bằng với mức đóng BHTN.

Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng năm (ít nhất 12 tháng) nên các trường hợp lẻ sẽ được làm tròn số:

 • Tháng lẻ dưới hoặc bằng 6 tháng tính bằng 1/2 năm;
 • Trên 6 tháng được coi là 1 năm.

Tiền lương tháng để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào điểm 5 điều này thì tiền lương tháng để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động nghỉ việc.

Trường hợp người lao động làm việc theo nhiều hợp đồng lao động liên tục thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thất nghiệp được xác định như sau:

 • Là tiền lương bình quân của 6 tháng liên tục theo hợp đồng lao động trước khi hợp đồng lao động cuối cùng kết thúc.
 • Trường hợp hợp đồng lao động giao kết bị tuyên bố vô hiệu (do nội dung tiền lương thấp hơn mức tối thiểu vùng hoặc mức trong thỏa ước lao động tập thể) thì mức lương để tính bổ sung do các bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương theo hợp đồng thỏa ước tập thể.

Ví dụ: Anh A làm việc tại nhà máy X. Do cơ cấu sản phẩm thay đổi, trình độ không phù hợp nên nhà máy đã cho anh A đi.

Tham Khảo Thêm:  Thuyết minh về cầu Rồng ở Đà Nẵng - Cây cầu "có 1-0-2"

Mức lương trung bình của 6 tháng gần nhất trước khi Mr. Nghỉ việc là 9 triệu đồng.

Tại nhà máy X, ông A làm việc tổng cộng được 15 năm 8 tháng. Trong đó, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12 năm và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc là 1 năm.

Vậy, thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Là 15 năm 8 tháng – 12 năm – 1 năm = 2 năm 8 tháng (làm tròn thành 3 năm).

Vì vậy, tiền trợ cấp thất nghiệp của Mr. Là 3 x 9 triệu đồng = 27 triệu đồng.

? Xem thêm:

kết cục

Tóm lại là hiểu”Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp” rất quan trọng đối với người lao động, đặc biệt là khi đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Bằng cách hiểu luật, người lao động có thể đảm bảo họ nhận được những lợi ích xứng đáng. Đồng thời, những thông tin này cũng giúp doanh nghiệp biết cách tôn trọng pháp luật, tránh những rủi ro không mong muốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Các câu hỏi thường gặp

Nghỉ không hưởng lương có được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo quy định, thời gian được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động. Do đó, thời gian nghỉ không hưởng lương không được tính vào thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Ai không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 • Người lao động được hưởng lương hưu.
 • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do tự ý nghỉ 5 ngày không có lý do chính đáng.

Tôi có phải làm gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo Điều 46 Bộ luật Lao động, trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp thuộc về người sử dụng lao động. Người lao động chỉ cần đáp ứng các điều kiện trên là được hưởng loại phụ cấp này. Luật không quy định các yêu cầu về thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp. Do đó, công ty có thể tự quyết định phương thức thanh toán khoản tiền này cho người lao động mà không cần người lao động làm thủ tục.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Điều Kiện Hưởng Trợ Cấp Mất Việc Năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *