Chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp – Học chức danh nghề nghiệp giáo viên

466

CHỨNG CHỈ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP – HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

I. Khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I

  1. Đối tượng học chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1.
  2. Nội dung khóa học chức danh nghề nghiệp – Cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
  3. Thời gian – Học phí lớp học chức danh nghề nghiệp – Chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp

II Khóa thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II

  1. Đối tượng đào tạo chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 2.
  2. Nội dung lớp bồi dưỡng chứng chỉ thăng hạng chức dang nghề nghiệp
  3. Thời gian – Học phí khóa học chứng chỉ nâng hạng chức danh nghề nghiệp

III. Học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III

  1. Đối tượng học chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 3.
  2. Nội dung 
  3. Thời gian – Học phí

 

chức danh nghề nghiệp giáo viên 1, chức danh nghề nghiệp giáo viên 2, chức danh nghề nghiệp giáo viên  3, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Học chức danh nghề nghiệp giáo viên, Chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, Khóa học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, Lớp học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp , chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, Học chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Lớp học chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Khóa học chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Chung chi thang hang chuc danh nghe nghiep, Chung chi nang hang chuc danh giao vien, Chứng chỉ nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, thi thăng hạng giáo viên tiểu học, thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì, thi thăng hạng viên chức 2017, thi thăng hạng giáo viên thcs, quy định về thăng hạng viên chức, thông tư số 20/2017/tt-bgdđt ban hành ngày 18/8., thăng hạng viên chức là gì, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, thi thăng hạng giáo viên thpt, chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt, xếp hạng giáo viên thcs, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs, xếp hạng giáo viên tiểu học, thi nâng hạng giáo viên thpt, thi thăng hạng giáo viên tiểu học, quy định về thăng hạng viên chức, thi nâng hạng giáo viên thcs, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt, giáo viên hạng 2, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2 là gì, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên thcs hạng ii, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên thpt hạng ii, thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì, chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt, thi thăng hạng viên chức 2017, quy định về thăng hạng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chứng chỉ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thi thăng hạng giáo viên tiểu học, thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì, thi thăng hạng viên chức 2017, quy định về thăng hạng viên chức, thi thăng hạng giáo viên thcs, thăng hạng viên chức là gì, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giáo viên hạng 2, chứng chỉ bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2 là gì, thi thăng hạng giáo viên thpt, thi thăng hạng giáo viên tiểu học, thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì, thi thăng hạng giáo viên thcs, thi thăng hạng viên chức 2017, quy định về thăng hạng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp, Việc thăng hạng chức danh giáo viên THPT, Cơ quan nào cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức?, Giáo viên cần điều kiện gì để thăng hạng chức danh?, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non phổ thông , Giáo viên được thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, Lớp học bồi dưỡng thăng hạng chức năng nghề nghiệp, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi thăng hạng giảng viên đại học công lập

 

Bình Luận
Chia sẻ