Cách Kê Khai Thuế TNCN Từ Cổ Tức

Rate this post

Khi bạn đầu tư vào cổ phiếu và nhận cổ tức, bạn cần nắm rõ quy trình kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lãi cổ phần để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc khai báo TAP từ cổ tức không hề đơn giản và đôi khi gây khó khăn cho người chưa có kinh nghiệm. Trong bài báo này, Cakhia TV sẽ hướng dẫn bạn Khai báo TAP từ cổ tức như thế nào? đầy đủ và chi tiết. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Khái niệm vốn đầu tư

vốn đầu tư

Theo quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC Được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại điểm 6, điều 11, cụ thể thu nhập từ đầu tư vốn sẽ chịu TAP như sau:

Tiền lãi cho vay đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh căn cứ vào hợp đồng vay hoặc khế ước vay, trừ tiền lãi tiền gửi nhận từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn tại điểm g .1, điểm g, khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Cổ tức nhận được từ góp vốn mua cổ phần.

Lợi nhuận nhận được từ việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; lãi nhận được từ việc góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phần tăng thêm giá trị phần vốn góp do giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc do thoái vốn.

Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, công trái và các loại chứng khoán khác do tổ chức trong nước phát hành, trừ các khoản thu nhập quy định tại điểm g.1, g.3, điểm g khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả góp vốn bằng hiện vật, từ danh tiếng, từ quyền sử dụng đất, từ phát minh, sáng chế. Thu nhập từ cổ tức trả cho cổ phiếu, thu nhập từ lãi vốn.

Khai báo TAP từ cổ tức như thế nào?

Khai báo TAP từ cổ tức như thế nào?

Theo Luật Quản lý thuế 2019, kỳ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn được xác định theo từng thời điểm phát sinh thu nhập.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 3 cách tải video trên Facebook về điện thoại (Mới nhất 2021)

Để tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lãi cổ phần, công thức tính được áp dụng như sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 5%.

? Xem thêm:

Xử phạt hành vi không kê khai, nộp thuế đúng hạn

Xử phạt hành vi không kê khai, nộp thuế đúng hạn

Nếu cá nhân chậm kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân có thể bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm thời hạn nộp tờ khai thuế

1. Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày sẽ bị phạt cảnh cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm 1 điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng chưa nộp thuế;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế chậm quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế. tiền thuế đã nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, kiểm soát thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp, kê khai thuế theo quy định tại điểm 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt áp dụng theo quy định tại khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trong lần khai thuế thì số tiền phạt tối đa trong trường hợp này bằng số thuế phát sinh phải nộp trong lần khai thuế đó. tờ khai thuế, nhưng không thấp hơn số tiền thuế. cao hơn mức trung bình cộng của nhóm tiền phạt quy định tại điểm 4 Điều này.

Trường hợp cá nhân nộp chậm tiền thuế thì áp dụng Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019:

Điều 59. Xử lý chậm nộp tiền thuế

2. Lãi suất chậm trả và thời gian chậm trả được xác định như sau:

a) Lãi suất chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp;

b) Thời điểm tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại điểm 1 Điều này cho đến ngày liền kề trước ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ thuế. hoàn, tăng số thuế, số thuế nộp thêm, ấn định, chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Từ quy định trên, có thể áp dụng công thức sau để tính tiền phạt chậm nộp thuế TNCN đối với trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn đường đi đến làng hoa vạn thành đà lạt

Phạt chậm nộp tiền thuế = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp.

? Xem thêm:

kết cục

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về Khai báo TAP từ cổ tức như thế nào?. Tuyên bố TAP là một công việc quan trọng để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tránh vi phạm. Bằng cách làm theo các hướng dẫn và quy định ở trên, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc trong quá trình khai thuế. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Người thử việc có phải trả TAP không?

Theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC, nếu người lao động ký hợp đồng thử việc và có tổng thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp sẽ khấu trừ TAP theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập trước khi người lao động trả tiền.

Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương?

  • Trường hợp không có người phụ thuộc, khi tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động vượt quá 11 triệu đồng/tháng thì phải nộp TAP.
  • Nếu có người phụ thuộc thì thu nhập từ lương phải trên 15,4 triệu đồng/tháng mới đóng TAP. Trường hợp của bạn, với mức lương 10 triệu đồng/tháng và đang nuôi con nhỏ thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tham Khảo Thêm:  Bánh phồng tôm – đặc sản nổi tiếng vùng Sóc Trăng

Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú?

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

trong đó Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.đặc biệt:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trong đó, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với số tiền phí bảo hiểm thu được từ việc mua sản phẩm bảo hiểm là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ sở hữu trí tuệ tự nguyện đóng tiền bảo hiểm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Cách Kê Khai Thuế TNCN Từ Cổ Tức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *