8 Trường Hợp Sử Dụng Hóa đơn điện Tử Khởi Tạo Từ Máy Tính Tiền

Rate this post

Quy định đối với hóa đơn điện tử do máy tính tiền khởi tạo liên quan đến việc truyền dữ liệu với cơ quan thuế

hóa đơn điện tử được tạo bởi thanh toán

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn được khởi tạo bằng máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo các nguyên tắc sau:
 1. Nhận biết biên lai do máy tính tiền in ra có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
 2. Chữ ký số là không cần thiết;
 3. Các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ có sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) do máy tính tiền tạo ra được xác định là khoản chi có thanh toán bằng thẻ tín dụng. đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

8 bộ đối tượng sử dụng biên lai được tạo từ thanh toán

hóa đơn điện tử được tạo bởi thanh toán

Máy tính tiền điện tử kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hoặc là hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp bởi một giải pháp công nghệ thông tin với các chức năng chung như: tính tiền, nghiệp vụ bán hàng tại quầy, dữ liệu bán hàng, tạo hóa đơn điện tử có một không hai bảo đảm. cấp mã cơ quan thuế, xem giao dịch, báo cáo giao dịch,… và kết nối truyền dữ liệu sang cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương tiện điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu điện tử.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do máy tính tiền sinh ra có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Mùng 5 Tết đi đâu chơi? Gợi ý những điểm tham quan Hot Nhất 2021

Trong đó doanh nghiệp, hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai và cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng thuộc 8 trường hợp kinh doanh sau sẽ được sử dụng hóa đơn: thẩm quyền:

hóa đơn điện tử được tạo bởi thanh toán
 1. Trung tâm mua sắm
 2. siêu thị
 3. Thương mại bán lẻ hàng tiêu dùng
 4. Ăn và uống
 5. Nhà hàng
 6. Khách sạn
 7. Bán lẻ tân dược
 8. Vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác

Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau để áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền:

hóa đơn điện tử được tạo bởi thanh toán

– Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch điện tử);

– Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối Internet, thư điện tử);

– Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử – đây là phần mềm có thể lập hóa đơn điện tử và có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử cho người mua và cho CQT; Trường hợp doanh nghiệp, hộ gia đình lựa chọn định dạng hóa đơn điện tử khi thanh toán thì phải thay đổi phần mềm hóa đơn điện tử để đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo Quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022. .

2 bước tiếp nhận và xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do máy tính tiền khởi tạo

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022 quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do máy tính tiền khởi tạo, trong đó hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý đ. – dữ liệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế do máy tính tiền tạo ra.

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử do máy tính tiền có mã của cơ quan thuế khởi tạo

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập khi thanh toán
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập khi thanh toán

Bước 1:
– Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được gói dữ liệu hóa đơn điện tử được thủ quỹ khởi tạo bằng phương thức truyền nhận toàn bộ nội dung hóa đơn (bao gồm cả dữ liệu của hóa đơn đã hủy sẽ được nhận theo Điều 10). Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT), Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu thông tin gói dữ liệu NNT, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Bí quyết khi đi du lịch Mũi Né theo tháng

+ Mã số thuế của NNT phải ở trạng thái đang hoạt động (trạng thái 00, 02, 04).
+ Các chỉ tiêu trên hóa đơn đúng với chuẩn số liệu như đã mô tả.
+ Người nộp thuế không thuộc trường hợp bị cấm sử dụng hóa đơn điện tử.
+ Chữ ký số của người nộp thuế theo gói hóa đơn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Tình trạng hoạt động; hiệu lực của hợp đồng nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của tổ chức truyền.
+ Số hóa đơn trong gói dữ liệu phải khớp với số hóa đơn trong phần thông tin chung của gói dữ liệu hóa đơn điện tử.
+ Thông tin mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử được lập khi thanh toán phải nằm trong dải ký tự mã cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế, đảm bảo tính duy nhất.

– Căn cứ vào kết quả đối chiếu các thông tin trên, hệ thống HDDT-CTĐT tự động sinh ra mẫu thông báo số. 01/TB-KTDL tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT do cá nhân ký thay mặt Tổng cục Thuế, gửi người nộp thuế thông qua tổ chức truyền nhận và gửi vào tài khoản tại Cổng thông tin để người nộp thuế yêu cầu cung cấp thông tin qua Cổng thông tin bằng tài khoản được cấp và gửi. đến địa chỉ email của họ.

Trường hợp kết quả xếp hạng hợp lệ, dữ liệu sẽ được lưu vào hệ thống. Trường hợp kết quả sắp xếp không hợp lệ thì dữ liệu không được lưu vào hệ thống.

Bước 2:

– Định kỳ từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng, căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do người nộp thuế gửi đến cơ quan, thông tin được cập nhật vào quy trình quản lý hóa đơn điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục tự động đối chiếu thông tin theo Bước 1 và các thông tin sau:

+ Hóa đơn điện tử có thời điểm lập và là loại hóa đơn khớp với thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã được thông báo bằng thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử do máy tính tiền khởi tạo hoặc các thông báo. của cơ quan quản lý gửi cho người nộp thuế (ví dụ: Thông báo: cần sửa đổi hóa đơn điện tử).
+ Số hóa đơn là duy nhất trong cùng một nhóm “MST, mẫu số, ký hiệu hóa đơn” trong hệ thống.
+ Trường hợp hóa đơn thay thế phải kiểm tra tình trạng của hóa đơn thay thế để đảm bảo không bị hủy, điều chỉnh, thay thế và không phải là hóa đơn điều chỉnh.
+ Trường hợp hóa đơn điều chỉnh phải đối chiếu trạng thái của hóa đơn điều chỉnh để đảm bảo chưa bị hủy, bị thay thế, không phải là hóa đơn thay thế, không phải là hóa đơn điều chỉnh.
+ Trường hợp hóa đơn hủy đã tồn tại, Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (theo Mẫu 04/SS-HDDT) theo Điều 10 Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT và có đầy đủ lý do.

Tham Khảo Thêm:  Đặc sản Hà Nội - Bánh chưng Tranh Khúc

– Trường hợp hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hệ thống e-Invoice-CTĐT tự động gửi thông tin hóa đơn điều chỉnh, thay thế và hóa đơn điều chỉnh, thay thế vào địa chỉ email của người mua (nếu có).

Kết quả đối chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình về hóa đơn theo quy định tại điểm 1 Điều 11 Quy trình quyết định 1391/QĐ-TCT.

kết cục

Hiện Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn triển khai thành công hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do máy tính tiền tự khởi tạo.

Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi xướng bằng máy tính tiền được coi là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số của ngành thuế.

Blog cộng thuế Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Thuế Cộng Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng, truy cập website để cập nhật những thông tin chi tiết và chuyên sâu nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết 8 Trường Hợp Sử Dụng Hóa đơn điện Tử Khởi Tạo Từ Máy Tính Tiền . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *